Noorul-islam.NET :: އެސްއެމްއެސް އިން ޕާކިސްތާނު ރައްޔިތުންނަށް އެހީވަމާ
އެސްއެމްއެސް އިން ޕާކިސްތާނު ރައްޔިތުންނަށް އެހީވަމާ
Category »  މުޖުތަމަޢު

ތާރީޚް: 5 ސެޕްޓެމްބަރ 2010

 : 

ދިރާގު ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޕީކޭ ރިލީފް ފަންޑަށް އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް އެހީވެވޭނެގޮތް މިވަގުތުވަނީ ހަމަ ޖަހިފައެވެ. މިގޮތުން ސެޕްޓެމްބަރު 15 އާއިހަމައަށް މި ޚިދުމަތް ލިބިލައްވާނެއެވެ.

އެހީވުމަށްޓަކައި ތިރީގައިމިވާ ގޮތަށް އެސްއެމްއެސް ކުރައްވާށެވެ. އެސްއެމްއެސް ކުރައްވާނީ ނަމްބަރު 250 އަށެވެ.

PR (space) (Amount) send to 250

މިސާލަކަށް 100 ރުފިޔާ ފޮނުއްވާނަމަ،

PR 100

ޖެއްސެވުމަށްފަހު 250 އަށް އެސްއެމްއެސް ކުރައްވާށެވެ.

މިގޮތުން ހަތަރު ކެޓަގަރީއަކަށް އެހިވެވޭނެގޮތް ހަމަޖެހިފައިވާނެއެވެ.

އެއީ 5 ރުފިޔާ، 20 ރުފިޔާ، 50 ރުފިޔާ، 100 ރުފިޔާ

ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ފަރާތުން ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ގޮވާލަނީ ވީމިންވަރަކުން ޕާކިސްތާނުގެ އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް އެހީވުމުގައި ފަސްޖެހުމެއްނެތި، އެހީވުމަށެވެ.

 

 


 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި