Noorul-islam.NET :: މިސްކިތުގެ ޖަމާޢަތާ ބެހޭ ބައެއް ފަތުވާ (ހަތަރުވަނަ ބައި)

މިސްކިތުގެ ޖަމާޢަތާ ބެހޭ ބައެއް ފަތުވާ (ހަތަރުވަނަ ބައި)
Category »  ސުވާލާއި ޖަވާބު

ތާރީޚް: 10 ޖެނުއަރީ 2009

ލިޔުއްވީ : ޢަބްދުﷲ ޞިއްދީޤް 

ސުވާލު: މިހާރަކަށް އައިސް ގައިގެ ކުލަ އެނގޭވަރުގެ ތުނި ހެދުން ލައިގެން މީހުން ނަމާދު ކުރާތީ ފެނެއެވެ. މިފަދަ މީހުންގެ ނަމާދުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟

ޖަވާބު: މިފަދަ މީހުންގެ ނަމާދުގެ ޙުކުމަކީ ހެދުން ނުލައި ނަމާދުކުރާ މީހާގެ ޙުކުމެވެ. ސަބަބަކީ ގައިގެކުލަ އެނގޭވަރުގެ ހެދުން އަޅައިގެން ހުރުން ހެދުން ނައަޅާ ހުރުމާ އެއްފަދައެވެ. ވީމާ ފިރިހެނުން ނަމާދު ކުރާއިރު އެންމެ ކުޑަވެގެން ފޫޅާއި ކަކުލާ ދެމެދު ކުލަވެސް ނޭނގޭ ވަރަށް ނިވާކުރުން ވާޖިބުވާނެއެވެ.

(ޖަވާބު ދެއްވީ: ފަޟީލަތުލް ޢައްލާމާ އައްޝައިޚް އިބުނު ޢުޘައިމީން)

މި ފަތުވާ ނަގާފައިވަނީ:

سلسلة فتاوى موضوعية 3

ޞަޕްޙާ ނަންބަރު 7

ސުވާލު 4


 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި