Noorul-islam.NET :: ޒަމްޒަމް ފެނުގެ މާތްކަން..
ޒަމްޒަމް ފެނުގެ މާތްކަން..
Category »  ދީނީ ލިޔުން

ތާރީޚް: 29 ޑިސެމްބަރު 2009

ލިޔުއްވީ : ޢަބްދުﷲ ޞިއްދީޤް (ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ނައިބު އެޑިޓަރ)

އަބީ ޛައްރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. (( إِنَّهَا مَاءٌ مُبَارَكٌ إِنَّهَا طَعَامُ طُعُمٍ )) = رواه مسلم= މާނައަކީ; " އެފެނަކީ އެއީ ބަރަކާތްތެރި ފެނެކެވެ. އަދި އެއީ ކެއުމެކެވެ. އަދިވެސް މާތްނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. (( مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ فَإِنْ شَرِبْتَهُ تُسْتَشْفَى بِهِ شَفَاكَ الله وَ إِنْ شَرِبْتَهُ مُسْتَعِيْذًا أَعَاذَكَ الله وَ إِنْ شَرِبْتَهُ لِتَقْطَعَ ظَمَأَكَ قَطَعَهُ الله )) = رواه الحاكم و صححه = މާނައަކީ؛ "ޒަމްޒަމް ފެނަކީ އެފެން ބުއި ކޮންމެކަމަކަށް ފުދޭއެއްޗެކެވެ. ފަހެ ތިބާ އެ ބުއީ ބައްޔެއްގެ ފަރުވާއަކަށްޓަކައިނަމަ،  އެއީ އެބަލީގެ ޝިފާކަމުގައި ﷲލައްވަވައެވެ. އަދި ތިބާ އެފެން ބުއީ އެކަލާނގެ ޙަޟުރަތުން ރައްކާތެރިކަމަށްއެދި ކަމުގައިވާނަމަ އެކަލާނގެ ތިބާ ރައްކާތެރި ކޮށްދެއްވާނެތެވެ. އަދި ތިބާ އެފެން ބުއީ ތިބާގެ ކަރުހިއްކުން ފިލުވުމުގެ ބޭނުމުގައިނަމަ އެކަންވެސް ﷲ ތިބާއަށް މިންވަރު ކޮށްދެއްވައެވެ."

                އަބޫހުރައިރާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. (( زَمْزَمُ طَعَامُ طُعْمٍوَ شِفَاءُ سُقْمٍ )) = رواه البزار= މާނައަކީ؛ "ޒަމްޒަމްފެން، ފަހެ އެފެނަކީ އެއީ ކެއުމެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވިއްޖެނަމަ ކާއެއްޗެކެވ. އަދި ބޭހެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފިނަމަ އެފެނަކީ އެއީ ފަރުވާއެކެވެ."

 


 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި