Noorul-islam.NET :: ނަމާދުގެ ފަހުގައި ޛިކުރުތައް ނުކިޔައިފިނަމަ ނަމާދު ޞައްޙަވާނެތޯ؟
ނަމާދުގެ ފަހުގައި ޛިކުރުތައް ނުކިޔައިފިނަމަ ނަމާދު ޞައްޙަވާނެތޯ؟
Category »  ސުވާލާއި ޖަވާބު

ތާރީޚް: 12 އޯގަސްޓް 2009

ޖަވާބު : ނޫރުލްއިސްލާމް

ސުވާލު: ނަމާދުގެ ފަހުގައި ޛިކުރުތައް ނުކިޔައިފިނަމަ ނަމާދު ޞައްޙަވާނެތޯ؟

ޖަވާބު: بــســــــــــــــم اللّـه. الحمد للّـه وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

ފަރުޟު ނަމާދުގެ ފަހުގައި ކިޔުމަށް ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ވަނީ ޛިކުރުތަކެއް ދަސްކޮށްދެއްވާފައެވެ. އެޛިކުރުތައް ފަރުޟު ނަމާދުގެ ފަހުގައި ކިޔުމަކީ ގަދަ ސުއްނަތެކެވެ. އޭގައި އެތައް ގިނަ ގުނަ ފައިދާތަކެއް ހިމެނިގެންވެއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އެ ޛިކުރުތައް ކިޔުމަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ނަމާދުގެ ރުކުނެއް ނުވަތަ ޝަރުޠެއް ނުވަތަ ވާޖިބެއް ނުވަތަ ނަމާދުގެ ސުއްނަތެއްވެސް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން ނަމާދުގެ ސަލާމް ދިނުމަށްފަހު ކިޔަން ނަބަވީ ސުއްނަތުގައި ވާރިދުވެފައިވާ ޛިކުރުތައް ނުކިޔައިފި ކަމުގައި ވިޔަސް ނަމާދު ޞައްޙަ ވާނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ވީ މިންވަރަކުން އެ ޛިކުރުތައް ކިޔުމަކީ ކުރުން އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.

والله أعلم

 

ޖަވާބު: ނޫރުލްއިސްލާމް

 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި