Noorul-islam.NET :: ޛިކުރުތައް ކިޔާއިރު ވުޟޫ ކުރަން ޖެހޭނެ ތޯއެވެ؟
ޛިކުރުތައް ކިޔާއިރު ވުޟޫ ކުރަން ޖެހޭނެ ތޯއެވެ؟
Category »  ސުވާލާއި ޖަވާބު

ތާރީޚް: 16 މޭއި 2009

ޖަވާބު : ނޫރުލްއިސްލާމް

ސުވާލު: ދުޢާއާއި ނިދުމުގެ ޛިކުރުތައް ކިޔާއިރު ވުޟޫ ކުރަން ޖެހޭނެ ތޯއެވެ؟

 

ޖަވާބު: بــســــــــــــــم اللّـه. الحمد للّـه وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ކޮންމެ އަޅުކަމެއް ކުރާއިރުވެސް ވުޟޫ މަތީގައި ހުރުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.

އެއަޅުކަމެއް ކުރުމަށް ވުޟޫ ކުރުން ޝަރުޢުވެފައި ނުވާ އަޅުކަމެއް ނަމަ،(މިސާލަކަށް ނަމާދާއި ޠަވާފާއި ޤުރުއާން މުޞްޙަފް އުފުލުން ފިޔަވައި އެހެން އަޅުކަމެއް ނަމަ) ވުޟޫ ކޮންމެހެން ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން ދުޢާއާއި ނިދުމުގެ ޛިކުރުތައް ކިޔާއިރު ވުޟޫ ކުރަން ނުޖެހޭނެއެވެ. والله أعلم

 

ޖަވާބު: ނޫރުލްއިސްލާމް

 


 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި