Noorul-islam.NET :: އަނބިމީހާ ވުޟޫކޮށްގެން ހުއްޓާ ފިރިމީހާގެ ގައިގައި ޖެހުމުން ވުޟޫ ގެއްލޭތަ؟

އަނބިމީހާ ވުޟޫކޮށްގެން ހުއްޓާ ފިރިމީހާގެ ގައިގައި ޖެހުމުން ވުޟޫ ގެއްލޭތަ؟
Category »  ސުވާލާއި ޖަވާބު

ތާރީޚް: 2 މޭއި 2009

ޖަވާބު ދެއްވީ : އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނިޡާމް

ސުވާލު: އަނބިމީހާ ވުޟޫ ކޮށްގެން ހުއްޓާ ފިރިމީހާގެ ގައިގައި ޖެހުމުން ވުޟޫ ގެއްލޭނެތޯ؟

 

ޖަވާބު: بــســــــــــــــم اللّـه. الحمد للّـه وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. އަންހެނެއްގެ ގައިގާ ހުރަހަކާ ނުލާ ބީހުމުން ވުޟޫގެއްލުމާ ގުޅޭގޮތުން ޢިލްމްވެރިންގެ މެދުގައި މަޝްހޫރު 3 ރައުޔެއްވެއެވެ. އެއީ:

1- ވުޟޫގެއްލުން

2- ޝަހްވަތްތެރިކަމާއި އެކުގައި ނަމަ ވުޟޫގެއްލުން

3- ވުޟޫނުގެއްލުން.

މި ރައުޔު ތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ޞައްޙަކަން ބޮޑު ރައުޔަކީ ވުޟޫނުގެއްލޭނެކަމަށް ބުނާ ރައުޔެވެ. އެހެނީ ރަސޫލާ  صلى الله عليه وسلم އެކަލޭގެފާނުގެ ބައެއް އަނބިއަނބިކަބަލުންނަށް ބޮސްދެއްވުމަށްފަހު އަލުން ވުޟޫނުކުރައްވާ ނަމާދުކުރައްވާ ކަމަށް ވާރިދުވެފައިވެއެވެ.  والله أعلم

 

ޖަވާބު ދެއްވީ: އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނިޡާމް

 


 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި