Noorul-islam.NET :: ސިއްރުން ކިޔަވާ ނަމާދުތަކުގައި އަލްޙަމްދު ކިޔެވުމަށް ފަހު އާމީން ކިޔުން!

ސިއްރުން ކިޔަވާ ނަމާދުތަކުގައި އަލްޙަމްދު ކިޔެވުމަށް ފަހު އާމީން ކިޔުން!
Category »  ފިޤްހު

ތާރީޚް: 21 ފެބްރުއަރީ 2009

ލިޔުއްވީ : ޢަބްދުﷲ ޞިއްދީޤް

ސޫރަތުލް ފާތިޙާ ކިޔެވުމަށް ފަހު ނަމާދުގައި އާމީން ކިޔުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމުކަމެކެވެ. ރަސޫލުﷲ ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.  ((إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه))  = رواه البخاري =  މާނައަކީ؛ "އިމާމުމީހާ އާމީން ކިޔާ ހިނދު އާމީންކިޔާށެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން މަލާއިކަތުންނާ އެކު އާމީން ކިއިއްޖެނަމަ އެބައެއްގެ ކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ ފާފައެއް ﷲ ފުއްސަވައި ދެއްވައެވެ".

 ސޫރަތުލް ފާތިޙާ ކިޔެވުމަށް ފަހު ނަމާދުގައި އާމީން ކިޔަން ވާނެއެވެ. އަޑުހަރުކޮށް ކިޔަވާ ނަމާދުތަކުގައި ބާރާށް އާމީން ކީ ނަމަވެސް ސިއްރުން ކިޔަވާނަމާދުގައި އާމީން ކިޔާނީ މަޑުންނެވެ.  ހިލޭ ފިރިހެނުންގެ ޙާޟިރުގައި ނޫންނަމަ އަންހެން ކަނބަލުންނަށްވެސް އޮތީ މިކަމުގައި ފިރިހެނުންގެ ޙުކުމެވެ. މިހެނީ ނަމާދުގައި އިމާމުމީހާއަށް ކުށެއް ކުރެވިއްޖެނަމަ އެންގުމަށްޓަކައި ވެސް އަޑު އުފުލުން ރަސޫލުﷲ ޞައްލައްﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ވަނީ އަންހެނުންނަށް މަނާ ކުރައްވާފައެވެ. މިޙާލަތުގައި އަންހެނުން ޖެހެނީ އެއްއަތުގެ ފިށަތުގައި އަނެތްއަތުގެ ބަނޑުފުށުން ޖަހާލާށެވެ. البخاري 1177:  

 


 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި