Noorul-islam.NET :: ހިޖުރައިން 3 ވަނައަހަރު މުސްލިމުންނާއި މައްކާގެ މުޝްރިކުންނާ ދެމެދު ހިނގި އުޙުދު ހަނގުރާމަ ހިނގި މައިދާން
ހިޖުރައިން 3 ވަނައަހަރު މުސްލިމުންނާއި މައްކާގެ މުޝްރިކުންނާ ދެމެދު ހިނގި އުޙުދު ހަނގުރާމަ ހިނގި މައިދާން
Category »  އިސްލާމީ ތާރީޚް

ތާރީޚް: 10 އޮކްޓޯބަރ 2008

 : 

ނޫރުލްއިސްލާމް >> އުޙުދުގެ މައިދާން

ހިޖުރައިން 3 ވަނައަހަރު މުސްލިމުންނާއި މައްކާގެ މުޝްރިކުންނާ ދެމެދު ހިނގި އުޙުދު ހަނގުރާމަ ހިނގި މައިދާން

 

virtual tour

If you are not able view this Java applet, you need to download JAVA..
Click Here to download JAVA

 

މި ހަނގުރާމައަކީ މުސްލިމުންނަށް ބޮޑެތި ހިތާމަތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ހަނގުރާމައެކެވެ. އޭގެ ސަބަބަކަށް ވީ، މުސްލިމުންގެ ލަޝްކަރުގެ ފަހަތް ބަލަހައްޓެވުމަށްޓަކައި ފަރުބަދަމަތީގައި ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ބޭތިއްބެވި ތީރު އުއްކަވާ ބޭކަލުން އެކަލޭގެފާނުގެ އަމުރުފުޅު އައުމުގެ ކުރީގައި އެފަރުބަދަ މަތީން ފައިބާ ވަޑައިގެންނެވުމެވެ.

އެދުވަހު ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހިވަސައްލަމް ގެ އެއްމެ އަމުރު ފުޅަކާއި ޚިލާފްވުމުގެ ސަބަބުން މުސްލިމުންނަށް ބޮޑެތި މުސީބާތާއި ކުރިމަތި ލާން ޖެހުނެވެ. މިއަދު، އަޅުގަނޑުމެން ޚިލާފްވަމުން މިދަނީ އެކަލޭގެފާނުގެ ކިތައް އަމުރުފުޅާ ތޯ؟؟ މިއީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ.

 

 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި