Noorul-islam.NET :: އިމާމު މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދުލްވައްހާބަކީ ކޮންބޭކަލެއްތޯއެވެ؟
އިމާމު މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދުލްވައްހާބަކީ ކޮންބޭކަލެއްތޯއެވެ؟
Category »  އިސްލާމީ ޝަޚްޞިއްޔަތު

ތާރީޚް: 18 އޮކްޓޯބަރ 2008

ލިޔުއްވީ : މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދުފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދުލްވައްހާބު ބިން ސުލައިމާން ބިން ޢަލީ އައްތަމީމީ އަލްޙަންބަލީ (ރަޙިމަހުﷲ) އަކީ ފަހުގެ ޤަރުނުގައި އިސްލާމީ އުންމަތުން ފެނިގެންދިޔަ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް މުޞްލިޙެވެ. އިމާމެކެވެ. މުޖައްދިދެކެވެ. އުފަންވެ ވަޑައިގެންނެވީ ނަޖިދު ކަރައިގެ ( މިހާރުގެ ސަޢޫދީ ޢަރަބިޔާގެ ބައެއް ) އަލްޢުޔައިނާގައި ހިޖުރައިން އެއްހާސް އެއްސަތޭކަ ފަނަރަވަނަ އަހަރުގައެވެ. އުމުރުފުޅުން ދިހަ އަހަރުފުޅުގައި ޤުރްއާން ހިތްޕުޅުން ދަސްކުރައްވައި ޢިލްމު ޙާޞިލްކުރެއްވުމަށް ފެއްޓެވިއެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ތަޢްލީމު ޙާޞިލްކުރެއްވީ އެކަލޭގެފާނުގެ ބައްޕާފުޅުގެ އަރިހުންނެވެ.  އެއަށް ފަހު ޢިރާޤުގެ ބަޞްރާއާއި އަދި މައްކާ، މަދީނާއި، އަލްއަޙްސާއު މި ރަށްތަކަށް ވަޑައިގެން ޢިލްމު ޙާޞިލްކުރެއްވުމަށް ފަހު އެނބުރި ނަޖިދު ކަރައަށް ވަޑައިގެން އިސްލާމްދީނަށް ދަޢުވަތު ދެއްވަން ފެއްޓެވިއެވެ.


 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި