Noorul-islam.NET :: އުފަންދުވަހެއްގަ ހެޕީ ބާތުޑޭ ކިޔާލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް
އުފަންދުވަހެއްގަ ހެޕީ ބާތުޑޭ ކިޔާލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް
Category »  ސުވާލާއި ޖަވާބު

ތާރީޚް: 18 އޮކްޓޯބަރ 2008

ޖަވާބު ދެއްވީ : އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު އިބްރާހީމް ޙުސައިން

ސުވާލު: އަޅުގަނޑު އޮޅުން ފިލުވާލަން ބޭނުންވަނީ، އުފަންދުވަހެއްގަ ' ހެޕީ ބާތުޑޭ' ކިޔާލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

 

ޖަވާބު: އުފަންދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަކީ މުސްލިމުންގެ ޘަޤާފަތާ ބީރެއްޓެހި ކަމެކެވެ. އަދި ކިއެއްތަ އެކަމަކީ ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި މާތް ނަބިއްޔާ އެބަޔަކާ ޚިލާފުވުމަށް އަމުރު ކުރައްވާފައިވާ އަހުލުކިތާބީންގެ ކަމެކެވެ. ( ޔަހޫދީން، ނަޞާރާއިން ) ވީމާ އެއީ ރަނގަޅުކަމެއް ނޫނެވެ. މާތްﷲ ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: ٢) މާނައީ : ހެޔޮކަންތައް ކުޅައުމަށާއި ، ތަޤުވާވެރިވުމަށް ތިޔަބައިމީހުން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާ އެހީތެރިވެ ވާގިވެރިވާށެވެ. އަދި ފާފަކުޅައުމާއި ޢަދާވާތްތެރިވުމަށް ތިޔަބައިމީހުން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާ ބައިވެރިވެ ވާގިވެރި ނުވާށެވެ. '' والله أعلم

 

ޖަވާބު ދެއްވީ: އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަމީރު ބިން އިބްރާހީމް ޙުސައިން ، ށ ފޯކައިދޫ

 


 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި