Noorul-islam.NET :: ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ ޚާއްޞަ އޮންލައިން ދަރުސެއް މާދަމާރޭ - إن شاء الله
ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ ޚާއްޞަ އޮންލައިން ދަރުސެއް މާދަމާރޭ - إن شاء الله
Category »  ޚަބަރު

ތާރީޚް: 15 ޖޫން 2012

ލިޔުނީ : ނޫރުލްއިސްލާމް ނިއުސް ޓީމް

 

ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ ޚާއްޞަ ދަރުސެއް މާދަމާރޭ (16 ޖޫން 2012 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ) 8:15 ގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ދަރުސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ކޮންފަރެންސް ކޯލެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

"މަގޭ މަންމައާއި ބައްޕަ" މި މައުޟޫޢަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިދަރުސް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޕެނަލްއަކުންނެވެ. ޕެނަލްގައި ތިއްބަވާނީ ނޫރުލްއިސްލާމްގެ އެޑިޓަރ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު އަނީލް އާއި ޑިޕިޔުޓީ އެޑިޓަރ އައްޝައިޚް ޢަބްދުﷲ ޞިއްދީޤް އާއި ޑިޕިޔުޓީ އެޑިޓަރ އައްޝައިޚް ޢަބްދުލްހާދީ ޙުސައިން އާއި އެޑިޓޯރިއަލް ބޯޑުގެ މެންބަރު އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޢަފީފު އެވެ.

މި ދަރުސްގައި ސްކައިޕް މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ބައިވެރިވެ ލެއްވޭނެއެވެ. ސްކައިޕް މެދުވެރިކޮށް ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ގޮތް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

freeconferencecallhd.5308811400

ސްކައިޕް އިން މިޔޫޒާ އެޑް ކުރައްވާށެވެ.

އެއަށްފަހު ކޯލް އޮންނަ ގަޑިއަށް މިޔޫޒާއަށް ގުޅުއްވާށެވެ.

އަދި ކޯލް ގުޅުމަށްފަހު DIAL PAD ނެންގެވުމަށްފަހު ޕާޓިސިޕެންޓް ކޯޑު ޖެއްސެވުމަށްފަހު # އަށް ފިއްތާލާށެވެ.

DIAL PAD ނެންގެވުމަށްޓަކައި، ސްކައިޕްގެ މެނޫއިން Call ނެންގެވުމަށްފަހު އޭމެނޫއިން Show Dial Pad ސިލެކްޓް ކުރައްވާށެވެ. އެއަށްފަހު، ޕާޓިސިޕެންޓް ކޯޑު ޖެއްސެވުމަށްފަހު # އަށް ފިއްތާލާށެވެ.

ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ކޯޑު، ދަރުސް ފެށުމުގެ ގަޑިއެއްހާއިރު ކުރިން ފެށިގެން ނޫރުލްއިސްލާމް ވެބްސައިޓުންނާއި ނޫރުލްއިސްލާމްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް އިން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ކޮންފަރެންސްގައި ސުވާލު ކުރެއްވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދަރުސްގެ ސުވާލާއި ޖަވާބުގެ ފުރުޞަތުގެ ގަޑީގައި ނޫރުލްއިސްލާމް ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

 

 

 


 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި