Noorul-islam.NET :: ތަހުޒީބު އަޚްލާޤީ މުޖުތަމަޢަކަށް - މިޝިޢާރުގެ ދަށުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވަނީ
ތަހުޒީބު އަޚްލާޤީ މުޖުތަމަޢަކަށް - މިޝިޢާރުގެ ދަށުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވަނީ
Category »  ޚަބަރު

ތާރީޚް: 23 އޭޕްރީލް 2012

ލިޔުއްވީ : ނޫރުލްއިސްލާމް ނިއުސް ޓީމް

ތަހުޒީބު އަޚްލާޤީ މުޖުތަމަޢަކަށް މި ޝިޢާރުގެ ދަށުން މިހިނގާ އޭޕްރިލް މަހުގެ 27 އިން 28 އަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ވޯކްޝޮޕެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެމިނިސްޓްރީން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. އެ މިނިސްޓްރީގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓްގައި ވާގޮތުން  ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވޭ މި ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

މި ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ބޭފުޅުން 26 އޭޕްރިލް 2012 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކުރުމާބެހޭ ބައިގެ ފޯންނަންބަރު 3312515 އަށް ގުޅުއްވައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާކަމަށްވެސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރައްވައެވެ.

މިވޯކްޝޮޕްގައި އިސްލާމްދީނާބެހޭ ވަރަށް މުހިންމު މަޢުލޫމާތު ތަކެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށްވެސް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއެވެ.

 


 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި