Noorul-islam.NET :: މާބަނޑު އަންހެނުން ކޭތަ ހިފާތަނަށް ނުކުތުން
މާބަނޑު އަންހެނުން ކޭތަ ހިފާތަނަށް ނުކުތުން
Category »  މުޖުތަމަޢު

ތާރީޚް: 14 ޖޫން 2011

އަޞްލު : އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ

ސުވާލު: އެންމެ ކުޑައިރުންފެށިގެން އަޑު އިވޭ ވާހަކައެއް.. ކޭތަ ހިފާއިރު މާބަނޑު އަންހެނުން ބޭރަށް ނުނިކުންނައްޗޭ.. ކޭތަ ހިފާތަން ނުބަލައްޗޭ... ތޫނު ވަޅި ކަހަލަ އެއްޗެތި ނުގެންގުޅެއްޗޭ.. މިއީ ކިހަވަރެއްގެ ތެދު ވާހަކައެއްތޯ؟ އޮޅުންފިލުވައި ދީފާނަންތޯ؟

ޖަވާބު:

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:

ކޭތަ ހިފާއިރު މާބަނޑު އަންހެނުން ބޭރަށް ނުނިކުންނައްޗޭ.. ކޭތަ ހިފާތަން ނުބަލައްޗޭ... ތޫނު ވަޅި ކަހަލަ އެއްޗެތި ނުގެންގުޅެއްޗޭ.. އެއީ އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ހުރި ވާހަކަ ތަކެއް ނޫނެވެ. އެއީ ހަމަ އެކަނި ބައެއްގެ ޚިޔާލަށް ކިޔައި ފައިވާ ވާހަކަ ތަކެކެވެ. ދީނުގައި އެއިން އެއްވެސް ކަމެއް މަނާ ވާފަދަ ޚަބަރެއް ވާރިދުވެފައި ވާ ކަމެއް ނޭންގެއެވެ.

 

ޖަވާބު ދެއްވީ:  ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އާދަމް ޝަމީމް


 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި