Noorul-islam.NET :: ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިންގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް މިރޭ ލޯންޗު ކޮށްފި
ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިންގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް މިރޭ ލޯންޗު ކޮށްފި
Category »  ޚަބަރު

ތާރީޚް: 28 ޖެނުއަރީ 2011

 : 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިންގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓް މިރޭ ލޯންޗު ކޮށްފިއެވެ.

"ދިރިއުޅުމުގެ މަޤްޞަދު" މި މައުޟޫޢަށް ދަރުބާރުގޭ ދޮށިމޭނާ މާލަމުގައި ބޭއްވި ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިންގެ ޚާއްޞަ ދަރުސަށް ފަހު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މި ވެބްސައިޓް ލޯންޗު ކޮށްދެއްވީ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ، ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އާދަމް ނަސީމް (ބީއޭ) އެވެ.

މި ވެބްސައިޓަކީ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިންގެ ދީނީ ތަޤްރީރުތަކުގެ އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ އާއި، ޝޭޚްގެ ދީނީ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމް ތަކުގެ ތާވަލު ހިމެނިފައިވާ ވެބްސައިޓެކެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އިލްޔާސްގެ ވެބްސައިޓް ހިންގުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވަނީ، މަދީނާގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގައި ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރަމުންދާ، ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިންގެ ދަރިވަރުންތަކެކެވެ.

މިރޭ ލޯންޗު ކުރެވުނު މި ވެބްސައިޓުގެ އެޑްރެހަކީ، www.sheikhilyas.com އެވެ.


 

 
ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް
އަމިއްލައަށް އެދުން ފުއްދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަމުރުކުރެއްވި 7 ކަމެއް
ޤުރުއާނުގައިވާ ތެދު ސައިންޓިފިކް މައުލޫމާތު، ސައިންސްވެރީން އަންތަރީސްކޮށްފައި...!
ލަވައާއި މިޔުޒިކްއަކީ .
ނަމާދަށް ހުރެ ގައިގެ ތަންތަން ކެހުން
އިމްތިހާނާމެދު ދަރިވަރުންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން...
މާދަމާ ތިބާއަށް ހުރީ ކޮންގޮތެއް ހެއްޔެވެ.!!!!
މަންމަން ފަޞާޙާތްތެރިޔާ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 :: Recomended by Noorul-islam

އެމްވީ އިސްލާމް ކިޔުއޭ
ދަރުސްލައިވް
 
 

 :: Noorul-islam Seasonal Pages

ނޫރުލްއިސްލާމް - ރަމަޟާން 1431
ނޫރުލްއިސްލާމް - ޙައްޖު 1431
ޣައްޒާ 2008-2009
 

 :: Noorul-islam Static Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް - ކުޑަކުދިންގެ ކިއްލާ
 
 
 

 :: Noorul-islam Dynamic Websites

ނޫރުލްއިސްލާމް ކުޑަކުދިންގެ ޞަފްޙާ
ނޫރުލްއިސްލާމް ދީނީ ދަރުސް
ހިދާޔަތުގެ އަލި