##siteName##

ޣައްޒާ އާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލަން އުޅޭކަމުގެ އިޝާރާތެއް އިޒްރޭލުން ދީފި

Category »  ޚަބަރު
Saturday, January 17, 2009

 

 

ގާޒާ (17 ޖެނުއަރީ) – ހަވީރުނޫސް ::::::: މިދިޔަ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު

އިޒްރޭލުން ޣައްޒާއާ ދެކޮޅަށް ފެށި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލަން އުޅޭކަމުގެ އިޝާރާތެއް

އިޒްރޭލުން ދީފިއެވެ.

 

އިތުރަށް... ހަވީރު އޮންލައިން އިން ވިދާޅުވޭ!

 -

 

ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޝުޢޫރުތައް
މިފޯމު މެދުވެރިކޮށް ފޮނުއްވާ!

 
 
 

އަލްމަސްޖިދުލްއަޤްޞާއާއި އިސްރާއާއި މިޢްރާޖުގެ ބިމުގައި ކުރެވޭ ޖިހާދުގައި ބައިވެރިވުމަށް ގޮވާލަން

 

އުންމަތުގެ ޢިއްޒަތާއި ކަރާމަތް ދިޔައީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ޖިހާދު ދޫކޮށްލުމުންނެވެ.

 

ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާގެ އަހުލުވެރިންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މުސީބާތުން އެމީހުން ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވުން އެދި ޤުނޫތު ނާޒިލާ ކިޔުމަށް އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ފަލަސްޠީނުގެ ޢިލްމުވެރިން ގޮވާލައްވައިފި

 
 

Latest News from Palestine

 

1 hits since Jan 17,2009